Polityka prywatności:

 

 

agencjabojarski.pl Konrad Bojarski przetwarza dane osobowe w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2017 w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnionych przez klienta celem zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.

 

 

 

Administrator danych osobowych:

 

agencjabojarski.pl Konrad Bojarski, ul. Lubelska 118, 22-375 Izbica, NIP: 564-166-14-42, REGON: 060700647

 

Kontakt:

 

Konrad Bojarski

ul. Lubelska 118

22-375 Izbica

e-mail: biuro@agencjabojarski.pl

tel. 500 300 787

 

 

Czyje dane przetwarzamy?

 

Przetwarzamy dane osobowe klientów, czyli ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych do otrzymania świadczenia i potencjalnych klientów.

 

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

Przetwarzaniu podlegają dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umów ubezpieczenia, w szczególności: imię, nazwisko, adres, numery PESEL, REGON, adres e-mail, numer telefonu, 

dane o stanie zdrowia (ubezpieczenia życiowe).

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia. Są one także profilowane ( w sposób zautomatyzowany, lub nie) w celu przedstawienia/uzupełnienia/poszerzenia oferty ubezpieczeniowej (marketing bezpośredni), na co klient wyraża zgodę.

 

 

Podstawa przetwarzania danych:

 

Dane są przetwarzane na podstawie zgody osób których te dane dotyczą, przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej

i reasekuracyjnej, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, szczególnie zawarcia

i wykonania umowy ubezpieczenia.

 

 

Udostępnianie danych:

 

Dane mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa podmiotom do tego uprawnionym

(m.in. UFG, Policja, Sądy, inni ubezpieczyciele)

 

 

Prawa osoby której dane dotyczą:

 

Każda osoba której dane przetwarzamy ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzoru.

Usunięcie odbywa się na podstawie sprzeciwu do przetwarzania danych lub cofnięcia zgody.

 

 

Uzyskanie danych osobowych:

 

W celu rozpatrzenia roszczeń i realizacji umowy ubezpieczenia dane mogą być uzyskane od: innych ubezpieczycieli,

NFZ (i innych placówek leczniczych), UFG, sądu, prokuratury, policji, itp.

 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych:

 

Agencja wdrożyła odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych powierzanych przez Klientów. Opracowana i wdrożona została polityka bezpieczeństwa danych osobowych, określająca działania i zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich bezpieczeństwa poprzez ustalenie procedur regulujących sposób ich zarządzania, ochrony i dystrybucji wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

 

 

Kup on-line

Polityka prywatności

Strona główna

O nas

Znajdź nas

Wyróżnienia

Formularz kontaktowy

Ubezpieczenia